Welkom in de webshop van

Dierenbescherming Mechelen

Dierenbescherming Mechelen vzw is een opvangcentrum voor gevonden, afgestane en in beslag genomen dieren.
Maar we doen veel meer dan dat …

Lees er alles over op www.dierenbeschermingmechelen.be